ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2016 – Zmagali ekipi UP FVZ

Na tekmovanju za razvoj inovativnega izdelka “ECOTROPHELIA” je zmagala ekipa Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, ki gre na evropsko tekmovanje v Pariz.

Dve ekipi pod mentorstvom doc. dr. Borisa Kovača iz Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, ki ju sestavljata pretežno študenti študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika (prva stopnja) in študijskega programa Dietetika (druga stopnja), so se na tekmovanju “ECORTOPHELIJA SLOVENIJA 2016” odlično odrezali in pometli s konkurenco. Izmed 6 tekmujočimi ekipami so zasedli prvo in drugo mesto, tretja je bila ekipa Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Priznanje je ekipam na včerajšnjem srečanju managerjev živilskih podjetij podelil minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  mag. Dejan Židan.

Tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov »ECOTROPHELIA SLOVENIJA« poteka že osmo leto zapored pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Tekmovalne ekipe so morale s predstavljenimi izdelki zajeti eko-inovacijo v vsaj eni dimenziji razvoja izdelka (surovine – ekološka pridelava, nizek ogljični odtis in/ali embalaža – povratna, primerna za recikliranje in/ali proizvodni proces – varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode in/ali distribucija/logistika – nove storitve, kratke oskrbovalne verige idr.). Tekmovanje poteka v več stopnjah. Najprej ekipa pripravi elaborat, kjer predstavi izdelek, potrebno opremo, tehnologijo priprave in tržni potencial ter tržne poti, nato zagovarja elaborat pred 7 člansko komisijo, sledi organoleptično ocenjevanje izdelka.

Projekt želi mlade, s pomočjo mentorjev, spodbuditi k timskemu delu, organizaciji, razvoju novih izdelkov ter posledično prepoznati tiste inovativne živilske izdelke v slovenskem prostoru, ki jih je smiselno strokovno podpreti, nagraditi, promovirati v širši javnosti, omogočiti njihov nadaljnji razvoj, nenazadnje pa pomagati mladim pri vzpostavitvi novega podjetja, zagonu proizvodnje ali povezovanju s potencialnimi investitorji.

Zmagovalna ekipa študentov bo Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju “ECOTROPHELIA EUROPE 2016”, ki bo letos oktobra potekalo vzporedno z najpomembnejšim svetovnim sejmom s področja živilskih izdelkov “SIAL” v Parizu.

Zmagovalni izdelek je Ajdova dekl’ca: sladoled  dveh okusov (ajda in kislo mleko).

Zmagovalna ekipa:

  • Tjaša Trobec,
  • Tanja Črešnovar,
  • Nina Mandelj in
  • Peter Jantol.

Posebnosti izdelka: dva tipično slovenska okusa, ekološki vidik uporabe sekundarne odpadne surovine – mikroniziranih jajčnih lupin, nizek ogljični odtis, vir kalcija, inovativno ekološko pakiranje.

Drugo uvrščeni izdelek je CHA Kambucha: družina fermentiranih pijač z nizko vsebnostjo alkohola z okusi: bezeg, šipek in meta.

Drugouvrščena ekipa:

  • Žiga Cibic in
  • Vinko Longar.

Posebnosti izdelka: uporaba probiotične kulture, lahkemu pivu primerljiva vsebnost alkohola, slovenske surovine.

Mentor obeh ekip, doc. dr. Boris Kovač, je svojim študentom za izjemen uspeh čestital in povedal: »Univerzitetni študij  zagotovo  nudi  študentu dobra teoretična znanja,  pogosto pa s študenti premalo delamo na aplikativnosti,  torej trženju njihovih znanj.  Po drugi strani so študentje  neverjetna in neizčrpna zakladnica novih idej.   Naloga predavateljev je, da  jih spodbujamo h kreativnosti. Zelo sem vesel, da imamo na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem študente, ki razumejo ključen pomen  inovativnosti za njihovo osebno  kariero in so v temovanju videli pomemben izziv.  Kar dve naši ekipi sta bili zelo uspešni!« 

O samem tekmovanju dr. Kovač pojasnjuje, da je »Ecotrophelia« tako zastavljena, da se mora ekipa vživeti v realno situacijo. Izhodišče je vizija, ideja, izdelka storitve, torej kaj narediti bolje od drugih, to idejo je potrebno ovrednotiti, izpiliti do potankosti in jo znati tržiti.  Pri tem je pomembno sodelovanje celotne ekipe; vloga mentorja je, da usmerja, opozarja na napake in skupaj s člani ekipe poišče rešitve. Uspe lahko tisti, ki je do potankosti rešil vse podrobnosti.

Dr. Kovač je še dodal: »Študente lahko pohvalim tudi zaradi njihovega precej vloženega prostega časa in vsestranskega nekajmesečnega praktičnega dela.  Nagrada, da gredo na evropsko tekmovanje, ki poteka v sklopu najodmevnejšega prehranskega sejma Sial, in se pomerijo  z drugimi evropskimi zmagovalnimi ekipami, je zanje kot tudi za fakulteto pomemben izziv, hkrati pa nova obveza. Obenem bo to njihova priložnost, da pridobijo nove izkušnje, ki jim bodo na karierni poti pri “trženju ” na fakulteti osvojenega znanja še kako potrebne.«

Več fotografij v GALERIJI

Inovativnim študentom in mentorju iskrene čestitke!

Več o zmagovalnem izdelku Ajdova dekl’ca

Izdelek »Ajdova dekl’ca« je sladoled, ki s svojim unikatnim okusom popelje brbončice v svet avtohtone slovenske kulinarike. S sladoledom Ajdova dekl’ca ustvarjamo nov trend v izdelovanju sladoledov in promoviramo kombinacijo novih okusov. Sladoled Ajdova dekl’ca je kreiran tako,  da potrošniku ponuja  pozitiven prehranski atribut in  je odličen vir kalcija. Pristop k iskanju primerne surovine, ki bi vsebovala dovolj kalcija, je popolnoma nov in edinstven. Pri izdelavi zmagovalnega izdelka je bil uporabljen  mikroniziran, to je drobno zmlet prah iz jajčnih lupin. Zaradi visoke vsebnosti kalcija ima izdelek visoko biološko vrednost, saj pripomore h krepitvi oziroma ohranjanju zdravih kosti in podpori ostalih mehanizmov v človeškem telesu.  Nov pristop k iskanju vira kalcija pa je tudi ekološki, saj jajčne lupine večjih predelovalcev ne končajo med odpadki, ampak so po ustrezni termični obdelavi in mletju lahko koristno porabljene. 

Poleg naštetih lastnosti sladoleda smo poskrbeli tudi za funkcionalnost izdelka in ustvarili embalažo, ki zagotavlja ohranjanje sladoleda dlje časa na konstantni temperaturi. Nihanje temperature namreč lahko  povzroči prekristalizacijo in spremenjeno strukturo, kar je preprečeno s polistirensko sekundarno embalažo, ki nudi dobro termoizolacijo.

Dostopnost