DRUGE OBLIKE MOBILNOSTI

PROGRAM MOBILNOSTI EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

  • Pripravljalni obiski,
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

UP FVZ ima v okviru Norveškega finančnega mehanizma trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

NorwayUniversity of South-Eastern NorwayZdravstvena nega, Aplikativna kineziologija
NorwayNorway University of Science and Technology (NTNU)Zdravstvena nega, Dietetika
NorwayInland Norway University of Applied SciencesZdravstvena nega, Dietetika

CEEPUS

UP FVZ trenutno sodeluje v eni CEEPUS mreži z naslovom Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences (ETRinSS – ME-1203). Vodja mreže je Assoc. Prof. Stevo Popovic, PhD (University of Montenegro / Faculty of Sport and Physical Education).

Dostopnost