izr. prof. dr. Boštjan Žvanut – doktorska tema

Ime in priimek: izr. prof. dr. Boštjan Žvanut
ARRS šifra:
24930
e-naslov:
bostjan.zvanut@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
V kolikor bo potrebno: delovna organizacija zaposlenega in testne
organizacije

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Tehnika
Področje: Računalništvo in informatika
Veda: Medicina
Področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postaja vse bolj pomembna na področju spodbujanja promocije zdravja in preventive. Kandidate bi vključili v obstoječe projekte, ki jih UP FVZ izvaja na področju uporabe IKT za promocijo zdravja (npr. PreconNet, 4Steps). Kandidati bi v okviru doktorske disertacije razvili IKT orodja oz. pristope za spodbujanje promocije zdravja in preventive s pomočjo na IKT (npr. uporaba socialnih omrežjih, aplikacij, uporaba pametnih naprav). Učinkovitost razvitih orodij oz. pristopov bi preverili na ciljni populaciji (npr. mladostniki, starostniki, delovno aktivna populacija).