doc. dr. Darjan Smajla – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Darjan Smajla
ARRS šifra:
38157
e-naslov:
darjan.smajla@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 5 Družboslovje
Področje: 5.10 Šport
Podpodročje: 01 Kineziologija

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Ob podaljševanju povprečne življenjske dobe prebivalstva je pomembno, da starostniki čim dlje ohranjajo dnevno gibalno samostojnost. Dobro poznavanje sprememb, ki jih prinaša staranje, omogoča snovanje ukrepov za preprečevanje/omilitev teh sprememb in njihovih posledic v vsakanjem življenju. Vadba proti uporu je med najbolj učinkovitimi sredstvi pri upočasnjevanju sprememb povzročenih s staranjem. V zadnjem času se v rehabilitaciji in športni vadbi vse več uporablja inercijska vadba, katere učinki še niso dobro raziskani, pri čemer manjka predvsem študij na specifičnih populacijah, kot so starostniki. Namen tega projekta je na primeru prilagojene inercijske vadbe preučiti kronične prilagoditve starostnikov na vadbo s poudarjeno ekscentrično obremenitvijo. V projektu bomo sestavili vadbene protokole, temelječe na inercijski obremenitvi, ki jih bomo skozi testiranja prilagodili starostnikom z vidika varnosti, stabilnosti in udobja. Po prilagoditvi vadbenih protokolov bomo izvedli randomizirano-kontrolirano intervencijsko vadbeno študijo, s katero bomo preučili posebnosti vpliva sistematične in po intenzivnosti posamezniku prilagojene inercijske vadbe ter jo primerjali z najbolj pogosto vadbeno obliko pri starostnikih (elastični upor) in kontrolno skupino. Z rezultati teh sklopov bomo prispevali k razumevanju gibalne funkcije starostnika (mehanizmi v ozadju gibanja pod inercijskimi pogoji obremenitve in mehanizmi sprememb, doseženih z inercijsko vadbo) in pripravili strategije personalizacije vadbe.