doc. David Ravnik – doktorska tema

Ime in priimek: doc. David Ravnik
ARRS šifra:
24791
e-naslov:
david.ravnik@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Potencialni partnerji iz gospodarstva

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 Medicina
Področje: Javno zdravstvo
Podpodročje: Promocija zdravja, Vzgoja za zdravje, Rehabilitacija

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Postavitev inovativnih pristopov k izboljšanju javnega zdravja in zdravja različnih skupin in posameznikov (delovno aktivna populacija, zaposleni v zdravstvu in gospodarstvu…) z ergonomsko-biomehaničnimi analizami izvedbe dela/intervencij v različnih poklicnih skupinah. Ključni cilj raziskovanja bi bila postavitev ergonomsko-biomehanskih temeljev za izvedbo dela/intervencij, izdelava/izboljšava standardov ter ev. preizkus/razvoj pripomočkov za boljše delo in razvoj terapevtskih pristopov.