doc. dr. Tim Podlogar – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Tim Podlogar
ARRS šifra:
54528
e-naslov:
tim.podlogar@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Human Performance Centre,  Hess Medical d. o. o.

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Družboslovje
Področje: Šport
Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Upad funkcionalnih sposobnosti posameznikov v procesu staranja je ena izmed izjemno pomembnih tematik na področju javnega zdravja. Ena izmed funkcionalnih komponent človeka je tudi dolgotrajna vzdržljivost, ki pa se ji v kontekstu skrbi za zdravje v procesu staranja ne namenja veliko pozornosti. V sklopu tega projekta se bo proučevalo, če je mogoče koncept kritične moči/hitrosti vpeljati kot primeren test za ugotavljanje zdravstvenega stanja posameznikov. Poleg tega se bo poskušalo ugotoviti, če je na dolgi rok iz vidika zdravja smiselno ljudi spodbujati k temu, da ohranjajo kritično moč/hitrost relativno visoko skozi celotno življensko obdobje.

Študent bo pri svojem delu uporabljal tehnike preučevanja vezane na fiziološki laboratorij (t. j. privzem kisika, uporaba kolesarskih ergometrov, analiza krvnih vzorcev).

Dostopnost