doc. dr. Marko Pišljar – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Marko Pišljar
ARRS šifra:
14923
e-naslov:
marko.pisljar@pb-idrija.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Univerza na Primorskem, Fakulteta z amatematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 Medicina
Področje: Nevrobiologija
Podpodročje: Psihiatrija

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Depresija je najpogostejša duševna motnja v starostnem obdobju. Starostna depresija ima lahko kroničen potek s pogostimi poslabšanji ter je združena z motnjami spoznavnih sposobnosti. Zgodnje prepoznavanje in spremljanje spoznavnih motenj pri bolnikih s starostno depresijo nam lahko pomaga pri prognoszi depresije, spremljanju morebitnega razvoja kognitivnih motenj ter omogoča bolj učinkovito zdravlljenje depresije. Cilj raziskave je izboljšati prepoznavanje depresije pri odraslih po 65 letu starosti na primarnem nivoju. Spremljali bomo tudi samomorilno ogroženost, saj je količnik samomorilnosti v Sloveniji visok. Zanima nas ocena  depresije pri starejših v domačem okolju ter v domovih starejših občanov. Cilj raziskave je boljše prepoznavanje depresije na primarnem nivoju. S tem se povečuje dostopnost do kvalitetne zdravstvene oskrbe, posredno znižuje samomorilno ogroženost med starejšimi.