doc. dr. Nina Mohorko – doktorska tema

Ime in priimek: izr. dr. Nina Mohorko
ARRS šifra:
25432
e-naslov:
nina.mohorko@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 Medicina
Področje: 3.07 Metabolne in hormonske motnje

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Področje raziskovanja bo na stičišču biomedicinskih ved in vede o prehrani. Iskali bomo povezave med prehranskim vnosom, prehranjevalnimi navadami, energijsko bilanco in kazalniki zdravja, ki kažejo na oksidativni stres, kronično sistemsko vnetje nizke stopnje, energetiko in popravljalne mehanizme.

Življenjski slog skozi celotno življenje pomembno vpliva na dovzetnost za kronične nenalezljive bolezni in na zdravo življenjsko dobo ter dolgoživost. Patofiziologije kroničnih nenalezljivih bolezni imajo namreč nekaj skupnih točk, ki so oksidativni stres, kronično sistemsko vnetje nizke stopnje in moteni energetika in popravljalni mehanizmi v telesu, na drugi strani pa so nizek oksidativni stres, odsotnost vnetja in signalizacija, povezana z rahlim energijskim primanjkljajem, ki vodi v popravljalne mehanizme, povezani z dolgoživostjo. Za mnoge komponente prehranjevanja, od posameznih hranil in fitokemikalij do pogostosti obrokov in energijske bilance, so ugotovili, da vplivajo na prej omenjene kazalnike. Presnovna signalizacija v posamezniku pa je vsota navedenih vplivov, ki delujejo sinergistično, zato nas bodo v doktorskem delu zanimale razlike v krvnih markerjih oksidativnega stresa, kroničnega sistemskega vnetja nizke stopnje, energetike in popravljalnih mehanizmov v telesu med posamezniki, ki imajo različne vzorce prehranjevanja (vsejedci, vegani, vegetarijanci, posamezniki, ki uživajo pretežno živalsko hrano, posamezniki, ki so na ketogeni dieti in drugimi). Zanimalo nas bo tudi, kako se te skupine razlikujejo v vnosu makro- in mikrohranil, fitokemikalij in energije ter ali se to izraža tudi v presnovi v mirovanju. Navedeno je zelo pomembno za poznavanje dolgoročnih učinkov različnih načinov prehranjevanja na posameznika in uporabno za prehransko svetovanje. Motena presnovna signalizacija do vključno presnovnega sindroma je namreč reverzibilno stanje, na katerega lahko pomembno vplivamo s spremembo načina prehranjevanja.