doc. dr. Žiga Kozinc – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Žiga Kozinc
ARRS šifra:
51596
e-naslov:
ziga.kozinc@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Družboslovje
Področje: Šport
Podpodročje: Kineziologija – Biomehanski, biometrični vidik

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Vsebina doktorske naloge je preučevanje učinkovitosti ekscentričnega-kvazi izometričnega (EKI) treninga na telesno zmogljivost v različnih populacijah. Pristop temelji na kombinaciji izometrične in ekscentrične vadbe proti uporu. V tej doktorski nalogi bomo izvedli tri raziskave, pri čemer se bodo vse osredotočile na predvidoma 3 izbrane vaje/gibe: bilateralni upogib komolca s prostimi utežmi, enoskelpni upogib kolena na dinamometru in počep. V prvi študiji bomo preučili kinetične in kinematične značilnosti izvedbe izbranih ECI vaj. V drugi študiji bomo preučevali akutne odzive na ECI v primerjavi z ekcentrično in izometrično vadbo. V zadnji študiji bomo preverili dolgoročne vplive ECI na telesno zmogljivostPredvidevamo, da bodo rezultati študije tlakovali pot k nadaljnjem raziskovanju ECI ter njegovi uporabi v športnem treningu, rehabilitaciji ter vadbi različnih ciljnih skupin. Rezultati doktorske naloge bodo predstavljali pomemben in izviren doprinos znanosti, saj tovrstna metoda treninga ni bila izdatneje preučevana.