doc. dr. Saša Kenig

Ime in priimek: doc. dr. Saša Kenig
ARRS šifra:
25525
e-naslov:
sasa.kenig@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda:  Medicina
Področje: Metabolne in hormonske motnje

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Tema bo obravnavala povezanost prehranskih načinov ter prehranskih vnosov posameznih snovi z epigenetskih statusom, slednji pomembno soodloča o razvoju različnih kroničnih nenalezljivih bolezni, npr. sladkorne bolezni tipa II, metabolnega sindroma in srčno-žilnih bolezni. Na različne kazalnike zdravja, povezane s temi boleznimi in stanji, npr. na lipidni profil, status glukoze ter kronično vnetje nizke stopnje, lahko vplivamo s spremembami prehranskih navad in sicer na relativno kratek rok. Dolgoročneje pa se spremembe prehranskih vzorcev lahko odrazijo tudi kot spremembe v epigenetskem statusu. Med epigenetske spremembe sodita npr. metilacija DNA ter izražanje molekul miRNA, skupaj omenjena mehanizma nadzorujeta izražanje genov in nastajanje beljakovin. Napačno uravnavano je ravno izražanje beljakovin, ki so pri razvoju omenjenih bolezni ključne, pri čemer je pomembno, da nanje lahko vplivamo tudi s spremembami življenjskega sloga. V nalogi bomo določali epigenetski status pri preiskovancih z različnimi prehranskimi načini, npr. pri vsejedih, veganih, vegetarijancih ter preiskovancih na nizko-ogljikohidratni dieti. Pri teh bomo iz vzorcev polne krvi izolirali DNA ter preučili metilacijski status genov, ki so pomembni pri razvoju sladkorne bolezni tipa II ter srčno-žilnih boleznih. Ob tem bomo analizirali tudi prehranske vnose hranil, ki pomembno vplivajo na metiliranje molekule DNA, kot so metionin, folat, holin in betain. V drugi fazi bomo na podlagi rezultatov za ugotavljanje vzročno-posledične povezave med prehrano in epigenetskih stanjem načrtovali ustrezno intervencijsko študijo.