Ime in priimek: izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar
ARRS šifra:
24263
e-naslov:
zala.praznikar@upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (manjši obseg)

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 MEDICINA
Področje: Metabolne in hormonske motnje

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Področje raziskovanja bo predstavljalo stičišče med biomedicinskimi vedami in vedo o prehrani. Iskali bomo povezavo med prehranskim vnosom, prehranjevalnimi navadami in kazalniki zdravja, a tudi preko vpliva črevesne mikrobiote. Presnovo namreč ureja obsežna komunikacija v telesu, ki poteka po več poteh: preko živčevja, hormonov, imunskega sistema, presnovnih produktov in tudi preko črevesne mikrobiote. Spremenjeno komunikacijo imajo osebe z debelostjo, kjer ekspanzija visceralnega maščobnega tkiva privede do lokalnega vnetja in nato do kroničnega sistemskega vnetja nizke stopnje, ki vodi v presnovne komplikacije, inzulinsko rezistenco, presnovni sindrom, sladkorno bolezen tipa 2 in srčno-žilna obolenja. Z nizko stopnjo kroničnega vnetja pa je povezana tudi črevesna disbioza. Znano je namreč, da obstaja simbiotsko razmerje med črevesno mikrobioto in gostiteljem in da imajo komenzalne bakterije vpliv na črevesno prepustnost in posledično na nizko stopnjo sistemskega vnetja. Pomembno je, da se zavedamo, da so stanja do vključno presnovnega sindroma reverzibilna, zato je poznavanje učinka različnih vzorcev prehranjevanja na to kompleksno komunikacijo izjemnega pomena, saj lahko z modulacijo prehranjevalnih navad spremenimo potek komunikacije in posledično vplivamo na zdravje posameznika.

Znotraj doktorskega dela nas bo zanimalo predvsem, kako na presnovo in komunikacijo, ki uravnava presnovo v telesu vpliva prehrana in, ali se presnovni markerji razlikujejo med vsejedimi posamezniki, vegani, vegetarijanci, med posamezniki, ki uživajo pretežno živalsko hrano, med posamezniki, ki so na ketodieti in drugimi. Ker pa je vse več dokazov, ki povezujejo in prikazujejo medsebojni vpliv prehrane in črevesne mikrobiote v povezavi z zdravjem posameznika, bo doktorska naloga usmerjena tudi k proučevanju raznolikosti mikrobne združbe posameznikov.