izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak – doktorska tema

 

Ime in priimek: izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak
ARRS šifra:
30141
e-naslov:
masa.cernelic@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda:  5 DRUŽBOSLOVJE, 
Področje: 5.09 Psihologija, 

Veda: 3 MEDICINA
Področje: 3.08 Javno zdravstvo

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

V širšem pogledu se bo raziskovalna tematika dotikala problematike mobinga in ustrahovanja v zdravstvenih ustanovah. Osrednji namen bo raziskati prisotnost mobinga in ustrahovanja, ter raziskati povezanost slednjega z različnimi psihološkimi in socialnimi dejavniki. V raziskavi bodo uporabljene različne metode dela, tako kvalitativne kot kvantitativne. Pomemben cilj raziskave bo proučiti učinke različnih preventivnih strategij in intervencij, ki so lahko uporabljeni kot ukrepi za preprečevanje neželenih vedenj.