Dogodek

Loading Events

« Vsi Events

  • Ta event je minil.

3. znanstvena in strokovna konferenca s področja javnega zdravja

19th junij 2015 | 09:00 - 17:00

Fakulteta za vede o zdravju je 19. junija 2015 organizirala 3. ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO z naslovom »SODOBNI KONCEPTI CEPLJENJ IN PREVENTIVE V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU«.

Namen konference je bil opisati in pojasniti vlogo zdravstvene nege in dietetike v zagotavljanju javnega zdravja ter vlogo te stroke v javnozdravstvenem sistemu. Rdečo nit konference so predstavljali aktualni izzivi na področju primarne preventive, v osrednjem delu strnjeni z okroglo mizo z naslovom “Izzivi cepljenja v sodobni družbi: strokovne in laične dileme“. Poleg vodilne teme, tj. prenosa sodobnih spoznanj s področja cepljenj, je bila posebna pozornost namenjena področju vključevanja zdravstvene nege in dietetike kot temeljev preventive na področju osnovnega zdravstvenega varstva.

Osrednje teme konference so bile:

1)    ZDRAVSTVENA NEGA IN DIETETIKA KOT TEMELJ PREVENTIVE NA PODROČJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
•    vloga medicinske sestre v modelu referenčnih preventivnih ambulant,
•    vsebina in organizacija dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
•    aktualne kompetence zobozdravstvene preventivne ambulante,
•    izkušnje in možnosti vključevanja medicinske sestre v preventivno zdravstveno varstvo žensk,

•    dobre prakse zdravstveno-vzgojnih programov za delovno aktivno prebivalstvo,

•    vključevanje medicinske sestre v preventivne dejavnosti za otroke in mladino,
•    vloga dietetika v preventivi na področju osnovnega zdravstvenega varstva,

•    vloga medicinske sestre in dietetika v programih za promocijo zdravega staranja.

2)    PRENOS SODOBNIH SPOZNANJ S PODROČJA CEPLJENJ V PRAKSO
•    vključevanje medicinske sestre v izvajanje in promocijo cepljenja,
•    vplivi na odločanje o cepljenju ter izzivi in dileme pri odklanjanju cepljenj.

Konferenca je bila namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja javnega zdravja in povezanih strok. 

Vabljeni so bili strokovnjaki zdravstvene nege, ki delujejo na področju javnega zdravja ter predstavniki povezanih strok, ki so predstavili svoje prispevke v sklopu plenarnega dela konference.
Konferenca je vpisana v evidenco strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici – Zvezi pod sklepom št. 0093.

Program konference

 

ČASTNI POKROVITELJ DOGODKA

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH

DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

(ZBORNICA – ZVEZA)

SPONZORJI DOGODKA

Details

Date:
19th junij 2015
Time:
09:00 - 17:00
Event Category:

Organizer

FVZ Konference
Email:
conference@fvz.upr.si