Dobrodošli nazaj! Preverite novosti v študijskem letu 2022/2023

V poletnih mesecih je Fakulteta za vede o zdravju pridobila novo, osveženo podobo. Preimenovali in poenotili smo tudi imena predavlnic ter vajalnic. Za lažjo orientacijo, preverite spodnjo tabelo.

Predavalnica – novo poimenovanje

Lokacija

“staro” poimenovanje predavalnic

FVZ Predavalnica 01

pritličje, levi hodnik

FVZ Predavalnica 1

FVZ Predavalnica 02

pritličje, desni hodnik

FVZ Predavalnica 2

FVZ Predavalnica 03

pritličje, desni hodnik

FVZ Predavalnica 3

FVZ Predavalnica 04

pritličje, desni hodnik

FVZ Računalniška učilnica

FVZ Predavalnica 05

pritličje – po desnem hodniku, mimo računalnice do levega hodnika

FVZ Seminar

FVZ Predavalnica 06

glavni vhod SBI / 3. nadstropje

FVZ Predavalnica 4

FVZ Sejna soba

pritličje, levi hodnik

FVZ Sejna soba

FVZ Vajalnica 01

pritličje, desni hodnik

FVZ Specialna učilnica 1

FVZ Vajalnica 02

pritličje, desni hodnik

FVZ Specialna učilnica 2

FVZ Vajalnica 03

pritličje, desni hodnik

FVZ Specialna učilnica 3

FVZ Vajalnica 04

pritličje, desni hodnik

FVZ Dietetika