Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Dietetika zaposljivi tudi kot ORGANIZATORJI ŠOLSKE PREHRANE V OSNOVNI ŠOLI.

Na podlagi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 85/22) so magistri študijskega programa Dietetike zaposljivi tudi kot organizatorji šolske prehrane v osnovni šoli. Velja, da se v osnovni šoli za 4200 učencev sistemizira 1 delovno mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, kar ureja Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21 in 161/22).

Organizator šolske prehrane načrtuje organizacijo prehrane. V sodelovanju z vodjem kuhinje skrbi za organizacijo dela v kuhinji in načrtuje dnevno prehrano učencev. Vodi in organizira delo komisije za prehrano. Opravlja tudi izobraževanje osebja kuhinj, izobraževanje čistilnega kadra, občasno predavanje za starše ali za strokovne delavce šole in učitelje. Izvaja tudi pripravo in izpeljavo javnih naročil za živila in čistila ter spremlja cene živil in ceno posameznih obrokov ter pripravlja pogodbe in izvaja naročila pri lokalnih dobaviteljih živil. Sestavlja seznam učencev z dietami, dietne jedilnike in priporočila glede diet. Oblikuje in vodi Šolsko shemo, vodi dejavnost Zdrave šole ali sodelovanje pri njej. Izvaja kontrolo in posodabljanje HACCP sistema v kuhinji, odgovarja in ukrepa glede na inšpekcijske zapisnike.

S tem so se diplomantom 2. stopenjskega študijskega programa Dietetika (po novem: Dietetika in klinična prehrana  2. stopnja) povečale zaposlitvene možnosti, po novem bodo zaposljivi tudi kot ORGANIZATORJI ŠOLSKE PREHRANE V OSNOVNI ŠOLI.

To je odlična novica, zato čestitke vsem, ki so si prizadevali za ta dosežek.

 

 

 

 

 

 

Dostopnost