Dan kliničnih mentorjev fizioterapije potekal v znamenju kronične bolečine hrbta

6. februar 2024 | Dan kliničnih mentorjev fizioterapije potekal v znamenju kronične bolečine spodnjega dela hrbta

Kronična nespecifična bolečina v spodnjem delu hrbta (p)ostaja en izmed najbolj pomembnih javnozdravstvenih problemov, zato smo se na UP FVZ odločili, da dan kliničnih mentorjev fizioterapije posvetimo prav tej pereči problematiki, obenem pa izpostavimo nove perspektive obravnave kronične bolečine v spodnjem delu hrbta s poudarkom na klinični oceni, psihosocialnem in gibalno-terapevtskem vidiku.

Na delavnici, ki so jo vodili doc. dr. Matej Voglar, doc. dr. Denisa Manojlović Ivezić in asist. Rok Vatovec, so podrobneje opredelili problematiko in klinično oceno pacientov z BSH, predstavili gibalno terapijo za takšne paciente ter predstavili biopsihosocialni model obravnave pacientov z BSH.

Nekaj časa smo namenili tudi aktivnemu druženju in mreženju ter izmenjavi mnenj, znanj in izkušenj, kar pri delu s pacienti pride še kako prav.

 

    Dostopnost