CRP projekti
Upskilling coaches for children’s motor skill development (PETIT)
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je odobrila dva CRP PROJEKTA:

»Z znanostjo do medalje: pregled medicinske, prehranske in psihološke podpore olimpijske ekipe«

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

VODILNI PARTNER: Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

PROJEKTNI PARTNER: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

SODELUJOČI NA UP FVZ: prof. dr. Nejc Šarabon, doc. dr. Darjan Smajla, doc. dr. Žiga Kozinc, asist. Jure Žitnik, asist. Bernarda Habe, dr. Tadeja Jakus, asist. Tanja Črešnovar.

 

»GIB24 – Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor«

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

VODILNI PARTNER:Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

VODJA PROJEKTA: prof. dr. Nejc Šarabon

SODELUJOČI NA UP FVZ: izr. prof. dr. Mirko Prosen

Več o projektu na: POVEZAVI

Iskrene čestitke!

Dostopnost