Člani

Raziskovalci na UP Fakulteti za vede o zdravju so vključeni v Raziskovalno skupino UP FVZ 2413-001, ki trenutno združuje 44 raziskovalcev in strokovnih/tehničnih sodelavcev.

Vodja raziskovalne skupine je doc. dr. Zala Jenko Pražnikar.

 

Št. Šifra   Naziv     Raziskovalno področje
1.  23596 dr. Babnik Katarina Psihologija
2.  07674 dr. Barlič Maganja Darja

Mikrobiologija in imunologija; Animalna patologija in epizootiologija

3. 50189 Benigar Manias Marjana Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
4. 31835 Benko Ester  
5. 35374 dr. Bezek Katja Biotehnologija
6. 34960 Bogataj Urška  
7. 38420 Brecelj Andreja  
8. 11308 dr. Cör Andrej Nevrobiologija
9. 14575 dr.Čemažar Maja Onkologija; Mikrobiologija in imunologija
10. 30141 dr. Černelič Bizjak Maša Psihologija; Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
11. 32746 dr. Čuk Vesna Vzgoja in izobraževanje / Pedagogika; Psihiatrija
12. 38413 dr. Fonda Borut Šport
13. 38895 Gržinić Rajko  
14. 33895 Jakus Tadeja Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
15. 24263 dr. Jenko Pražnikar Zala Biokemija in molekularna biologija
16. 27826 dr. Jurdana Mihaela Nevrobiologija; Sistemi in kibernetika / Biomedicinska tehnika
17. 29719 dr. Karnjuš Igor Medicinske vede
18. 25525 dr. Kenig Saša Biologija
19. 11222 dr. Kovač Boris Biotehnologija / Mikrobna biotehnologija
20. 29717 dr. Ličen Sabina Medicinske vede; Družboslovne vede
21. 27809 mag. Lovšin Boštjan Reprodukcija človeka; Onkologija
22. 50379 Merše Lovrinčević Katarina Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
23. 25432 dr. Mohorko Ninan Nevrobiologija
24. 33881 dr. Morrdiosn Shawnda Nevrobiologija
25. 29222 dr. Peršolja Melita

Upravne in organizacijske vede / Management; Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

26. 24764 dr. Petelin Ana Medicinske vede / Naravoslovno-matematične vede
27. 50380 Pinter Nives Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
28. 32125 dr. Plevnik Matej Šport
29. 11134 dr. Poklar Vatovec Tamara Onkologija 
30. 34671 dr. Prosen Mirko Reprodukcija človeka / Sociologija
31. 31629 dr. Pucer Patrik Računalništvo in informatika / Telekomunikacije 
32. 24791 Ravnik David, Ph.D., Republika Češka Javno zdravstvo (varstvo pri delu); Šport / Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik
33. 29718 Rebec Doroteja Vzgoja in izobraževanje / Pedagogika
34. 33680 Rošker Jernej Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)
35. 29720 Skočir Helena  
36. 31817 dr. Stubelj (roj. Bizjak) Mojca  Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 
37. 21495 dr. Šarabon Nejc Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.)
38. 27879 dr. Šavle Majda

Vzgoja in izobraževanje / Specialna didaktika; Literarne vede

39. 19946 dr. Šomen Joksič Agnes Kemija / Analizna kemija; Varstvo okolja
40. 31864 mag. Štemberger Kolnik Tamara Javno zdravstvo (varstvo pri delu); Upravne in organizacijske vede / Management
41. 35490 dr. Voglar Matej Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.)
42. 15626 dr. Zerbo Šporin Dorjana Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.)
43. 37534 Žnidar Katarina Onkologija
44. 24930 dr. Žvanut Boštjan Računalništvo in informatika; Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
     

 

 

 

 

Dostop do bibliografije Fakultete za vede o zdravju.