Cikel predavanj na temo intelektualne lastnine – Izpostavljamo za študente Prehranskega svetovanja – dietetike

Upravljanje s pravicami intelektualne lastnine je eden izmed ključnih elementov vsakega poslovnega modela in je pomemben korak na poti do zaščite inovacije.

Letošnji sklop predavanj na temo intelektualne lastnine bo preko nazornih primerov iz prakse mlade raziskovalce in predstavnike gospodarstva ter ostale zainteresirane seznanil s koncepti ščitenja pravic intelektualne lastnine in fazami komercializacije poslovnih idej. Cilj predavanj je udeležencem predstaviti koristne informacije in primere iz prakse ter jih seznaniti s storitvami Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem.

Lokacija:  Prostori Študentske organizacije univerze na Primorskem (Čevljarska ulica 27, 6000 Koper) in Fakulteta za management, Trg Brolo 12, predavalnica IB2

Udeležba na delavnicah je brezplačna.

PETEK, 10. 5. 2019

ZAŠČITA POSEBNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV OZIROMA ŽIVIL / gost: DR. LUCIJAN CENČIČ, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO / 16:30 / prostori ŠOUP

Slovenija je majhna vendar raznolika dežela, z bogato gastronomsko ponudbo lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Dvig zavesti o pomenu kakovostne lokalne hrane igra pomembno vlogo pri ohranjanju gospodarskih in zdravstvenih koristih ter ohranjanju kulturne dediščine. Najboljši ambasadorji kakovostne lokalne hrane so nedvomno posebni kmetijski proizvodi ozirom živila, ki so kot taki tudi zaščiteni in ustrezno označeni. Gre za proizvode z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, označbo zajamčene tradicionalne posebnosti ter označbo višje kakovosti. Kmetijski pridelek ali živilo lahko pridobi eno od označb, če je pridelano ali predelano v skladu s predpisi, ki jih ta označba določa. Z ustrezno označbo dosežemo, da se potrošniki lažje odločijo za proizvode, ki jim je priznana posebna kakovost in so zaščiteni. O postopkih za pridobivanje zaščitenih označb in pomenu shem kakovosti bomo govorili z gostom iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Lucijanom Cenčičem.