9. DAN KLINIČNIH MENTORJEV na UP FVZ

V četrtek, 19. 10. 2022, se je na UP Fakulteti za vede o zdravju srečalo 80 mentorjev v okviru strokovnega izobraževanja, ki ga fakulteta enkrat letno organizira za zaposlene v kliničnih okoljih, ki z UP FVZ sodelujejo na področju kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. Namen tradicionalnih srečanj kliničnih mentorjev UP FVZ je v pridobivanju novega znanja in veščin za delo s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju, obenem pa je to priložnost za druženje ter izmenjavo medsebojnih izkušenj in izzivov, s katerimi se mentorji soočajo pri delu s študenti. Tokratno izobraževanje je bilo namenjeno spoznavanju različnih vidikov učinkovitega komuniciranja in morebitnih ovir pri tem, s poudarkom na asertivnem komuniciranju kot učinkoviti obliki reševanja konfliktov v odnosih tako v profesionalnem kot zasebnem življenju.

Izobraževanje je tudi licenčno vrednoteno, z udeležbo zaposleni v zdravstveni stroki kot člani Zbornice-Zveze pridobijo licenčne točke na svojem področju dela.