7. april – Svetovni dan zdravja 2015 – Varna hrana od kmetije do krožnika

7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, ki je letos posvečen varni hrani. Po svetu potekajo številne kampanje na to temo pod sloganom “From farm to plate, make food safe.”

Neustrezno ravnanje z živili (pobiranje, skladiščenje, transport, distribucija, neustrezna priprava,…) lahko povzroči, da hrana vsebuje škodljive bakterije, viruse, parazite ali kemične snovi in povzroča več kot 200 bolezni – od driske do raka. Primeri nevarne hrane so tako lahko premalo kuhana živila živalskega izvora, kontaminirano sadje in zelenjava, školjke, ki vsebujejo morske biotoksine ipd.

Nevarna živila in neustrezno prehranjevanje prebivalstva ima za družbo tudi ekonomske posledice, zato pozdravljamo Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, s katero želi Ministrstvo za zdravje RS ustvariti pogoje, ki bodo prebivalcem omogočali boljše prehranjevalne navade, zdravo ponudbo živil, kot tudi oblikovati okolje, ki bo spodbujalo redno telesno dejavnost ter s tem boljše zdravje in kakovost življenja. Potrebno je sistematično ukrepanje vseh, tako države kot stroke, industrije in nevladnih ter potrošniških organizacij ter potrošnikov samih. Le tako lahko zaustavimo trend naraščanja prekomerne telesne teže in zmanjšamo pojav kroničnih bolezni povezanih z nezdravim načinom prehranjevanja ter posledično znižamo stroške zdravljenja.

Ob svetovnem dnevu zdravja je UP FVZ sodelovala tudi v medijih. Prof. dr. Peter Raspor, prodekan za raziskovanje in mednarodno sodelovanje je za oddaji Primorska kronika in Dobro jutro podal izjavi. Vabimo k ogledu zanimivih prispevkov:

Primorska kronika (6. 4. 2015 od 8’40” dalje) http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174329057

Dobro jutro (7. 4. 2015 od 35’35” dalje) http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174329114

Na UP Fakulteti za vede o zdravju v tem tednu organiziramo mednarodno delavnico na temo Debelost*, ki je v okviru projekta, UP in SVET namenjena študentom, strokovni in laični javnosti.

*UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Dostopnost