6. znanstvena in strokovna letna konferenca “Zdravje otrok in mladostnikov”

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) je prepoznavna raziskovalna in izobraževalna članica Univerze na Primorskem. Področje znanstveno-raziskovalnega dela UP FVZ se večinoma usmerja k reševanju problemov današnje družbe na področju javnega zdravja, ki jih je spodbudil nagel tehnološki razvoj in sodoben način življenja. V ospredju raziskav so dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje za razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni in so resen zdravstveni ter družbeni problem razvitega sveta, saj zmanjšujejo kakovost življenja.

Od tod ideja, da z vsakoletno znanstveno-strokovno konferenco s področja zdravja različnih starostnih populacij na enem mestu zberemo in izpostavimo sodobne pristope za zmanjševanje oz. odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitve zdravja. Letošnja letna konferenca zaključuje drugi ciklus treh zaporednih konferenc in ponovno nosi naslov

»Zdravje otrok in mladostnikov«.

Namen konference je opozoriti na zdravstvene težave otrok in mladostnikov ter podati smernice in rešitve, ki na področju zdravja otrok in mladostnikov povečujejo možnosti izbire ustreznih, zdravju koristnih navad na vseh področjih družbenega življenja. Avtorji prispevkov predstavljajo aktualne študije in primere dobrih praks v naslednjih tematskih sklopih: (1) psihosocialno zdravje v otroštvu in mladosti; (2) prehrana otrok in mladostnikov; (3) informacijsko-komunikacijske tehnološke rešitve in storitve za zdravje otrok in mladostnikov; (4) otrok in mladostnik – okolje ter (5) gibalna (ne)aktivnost otrok in mladostnikov. V plenarnem delu predavanj konferenca gostuje priznane strokovnjake in raziskovalce s tujih univerz, ki posebno pozornost namenjajo spodbujanju zdravega življenjskega sloga med mladimi.

Letošnja konferenca se med drugim posveča tudi izzivom na področju zdravja, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, in so še posebej dotaknili starostne skupine otrok in mladostnikov. Čas epidemije je bil za celotno človeštvo velika preizkušnja in je v zgolj treh letih terjal velike družbene spremembe. Do kakšnih izjemnih upadov, posebej na telesnem in gibalnem področju, pa tudi na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov je prišlo v zadnjih treh letih, izkazujejo številne nacionalne in tuje raziskave. Odrasli smo dolžni z vso skrbnostjo varovati vsa področja razvoja naših otrok in mladostnikov. Pri načrtovanju ukrepov, omejitev in intervencij moramo skrbno pretehtati tako pozitivne kot negativne strani ukrepov. Izkazalo se je, kako pomembno je nemoteno izvajanje šolskega vzgojno-izobraževalnega procesa, mnogi otroci so namreč le v šolskem okolju deležni primernih spodbud za njihov celosten razvoj.

Okrog 100 aktivnih udeležencev konference bo tako imelo možnost odpreti pomembne razprave s ciljem izboljšanja zdravja mlajše populacije ter v želji, da sodobne pristope prenesemo v svoje sedanje delo, kar je tudi končni cilj vsake znanstvene in strokovne konference. Več o konferenci in njenem programu na: https://www.healthconference.fvz.upr.si/si/

S spoštljivimi pozdravi,

 

doc. dr. Matej Plevnik,                                                                                                              prof. dr. Nejc Šarabon,

vodja programskega odbora                                                                                                    dekan UP FVZ

 

ČASTNI POKROVITELJ KONFERENCE:

 

PARTNERJI:

SPONZORJI: