Prosto delovno mesto: D017004 Visokošolski učitelj predavatelj VII/2 za področje »Anatomija, histologija in patologija«

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Delovno razmerje bo sklenjeno za krajši delovni čas 20 ur na teden (50 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 10. 2023 dalje, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Opis del in nalog:

 1. izvajanje predavanj, vodenje seminarjev in izvajanje drugih oblik neposrednega pedagoškega dela določenih v aktih UP,
 2. koordiniranje in nadziranje dela ostalih izvajalcev predmeta ter preverjanje znanja študentov na predmetnih področjih v skladu z učnimi načrti in dognanji stroke,
 3. mentorstvo/somentorstvo pri zaključnih nalogah skladno z akti UP,
 4. sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov za predmetna področja ter pri prilagajanju študijskih programov in njihove izvedbe zahtevam razvoja stroke, načrtovanje in pripravljanje ustreznega študijskega gradiva in literature,
 5. udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 6. usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,
 7. izvajanje konzultacij in govorilnih ur s študenti
 8. sodelovanje v postopkih za izvolitve v nazive visokošolskih sodelavcev in učiteljev na UP
 9. opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela,
 10. sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 11. opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 • zaključen dodiplomski študij s področja Medicine,
 • pogoji za izvolitev v naziv Predavatelj – področje Anatomija, histologija in patologija (če izbrani kandidat nima veljavne izvolitve v naziv, se pogodba o zaposlitvi sklene po izvolitvi v naziv).

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • računalniška znanja,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost vodenja manjših skupin,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti
 • samostojnost,
 • komunikativnost.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • smisel za delo s študenti,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • lasten prevoz,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • želja po stalnem strokovnem, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem izpopolnjevanju s predmetnega področja.

Delovne izkušnje: 5 let

Rok za prijavo: 25. junij 2023.

Ponudbe z motivacijskim pismom in z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si.

Vabljeni k prijavam! 

Dostopnost