Javna predstavitev teme doktorske disertacije

Prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ

Člani Komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije

Člani KZRD UP

Visokošolski učitelji in sodelavci

Študenti doktorskega študijskega programa 3. stopnje

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Preventiva za zdravje

Benjamina Osmančevića

z naslovom

Promocija dobrega počutja na delovnem mestu skozi enakost spolov v predbolnišnični nujni medicinski pomoči

pod mentorstvom doc. dr. Igorja Karnjuša in somentorstvom izr. prof. dr. Mirka Prosena.

Predstavitev bo potekala 25. maja 2023 ob 13.30 v Predavalnici 1 v pritličju fakultete.


Vabljeni!

Dostopnost