UP FVZ na 9. Istrskem maratonu

Luka Koper 9. istrski maraton

V nedeljo 16. aprila 2023 je potekal tradicionalni Luka Koper 9. Istrski maraton. Vsa leta na dogodku aktivno sodeluje Fakulteta za vede o zdravju, tako njeni zaposleni kot študentje, nekateri kot tekači, drugi pa kot prostovoljci ter člani ekip »Istrskih-tekaških angelčkov«.

Pod vodstvom doc. dr. Davida Ravnika iz Katedre za fizioterapijo ter viš. pred. dr. Katarine Merše Lovrinčevič iz Katedre za zdravstveno nego ter strokovnega vodenja skupine s strani doc. dr. Petre Zupet, dr. med. spec., je skupina Istrskih-tekaških angelčkov letos štela 29 študentov UP FVZ s področij zdravstvene nege, fizioterapije, aplikativne kineziologije ter prehranskega svetovanja – dietetike. Najštevilnejše so bili letos zastopani fizioterapevti. Tekači vedno znova prepoznajo pomembnost skupine, ki svetuje in strokovno pomaga na kritičnih točkah maratonske trase.

Dostopnost