Teden Alumni UP

TEDEN ALUMNI KLUBA UP

17.–21. april 2023

ZELENA, DIGITALNA IN VKLJUČUJOČA UP: SPODBUJATI, ŠIRITI IN VKLJUČEVATI SE V SKUPNOST ALUMNOV UP

Pridružite se nam na Tednu Alumni UP 2023 in z nami ustvarite zgodbe novih znanj, uspehov, prijateljstev ter možnosti medsebojnega deljenja, povezovanja in izmenjav – tako na osebni kot tudi strokovni ravni.

Program in prijava TUKAJ.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.
Dostopnost