ERASMUS+ sestanek z oddelčnimi koordinatorji

ERASMUS+ [sestanek z oddelčnimi koordinatorji]

V torek, 11. 4. 2023 in v sredo, 12. 4. 2023, bomo po katedrah organizirali sestanek z oddelčnimi koordinatorji, kjer boste dobili odgovore na vsa vprašanja o Erasmus+ izmenjavah za študijsko leto 2023/2024.

Sestanek je namenjen študentom, ki ste prejeli odločbo za študijsko izmenjavo in vsem študentom, ki se želijo udeležiti praktičnega usposabljanja v letu 2023/2024.

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA:

Srečanje z oddelčnim koordinatorjem za Erasmus+ izmenjave, izr. prof. dr. Nino Mohorko, bo potekalo v torek, 11. 4. 2023 ob 12.30 preko Zoom okolja.

Povezava do srečanja: https://upr-si.zoom.us/j/88202235972

 

 ZDRAVSTVENA NEGA:

Srečanje z oddelčnim koordinatorjem za Erasmus+ izmenjave, pred. Krisitno Martinović, bo potekalo v torek, 11. 4. 2023 ob 15. uri preko Zoom okolja:

Povezava do srečanja: https://upr-si.zoom.us/j/88924255560

 

 FIZIOTERAPIJA:

Srečanje z oddelčnim koordinatorjem za Erasmus+ izmenjave, doc. dr. Davidom Ravnikom, bo potekalo v sredo, 12. 4. 2023 ob 11. uri preko Zoom okolja.

Povezava do srečanja: https://upr-si.zoom.us/j/87351472966

 

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA:

Srečanje z oddelčnim koordinatorjem za Erasmus+ izmenjave, doc. dr. Tamaro Poklar Vatovec, bo potekalo v sredo, 12. 4. 2023 ob 12. uri preko Zoom okolja.

Povezava do srečanja: https://upr-si.zoom.us/j/83295855592

 

 

POMEMBNO! V kolikor želite opravljati praktično usposabljanje na instituciji s katero ima Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju sklenjen Bilateralni sporazum, v zimskem semestru 2023/2024, svojo namero o mobilnosti sporočite na international@fvz.upr.si, najkasneje do 10. aprila 2023.

V primeru, da se odločite za opravljanje praktičnega usposabljanja v letnem semestru 2023/2024, svojo namero sporočite do 15. avgusta 2023.

 

 

Dostopnost