PRIJAVA ZA ŠTUDENTE TUTORJE

PRIJAVA ZA ŠTUDENTE TUTORJE

Objavljen je razpis za tutorje študente, in sicer od 1. 3. 2023 do 1. 4. 2023.

Vabljeni k prijavi za tutorja študenta na naslednji povezavi: Prijava za tutorja študenta 2022/23

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

 

Tutor študent – predstavnik letnika je oseba, ki jo večina študentov vpisanih v letnik izbere za njihovega predstavnika.

Tutor študent – predstavnik letnika, naj posebej navede v komentar (na koncu obrazca), da je bil izbran za predstavnika letnika ter navede informacijo o letniku in študijskem programu.