PROSTO DELOVNO MESTO V KADROVSKI SLUŽBI UP FVZ

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Področje dela: kadrovske zadeve.

Splošen opis del in nalog:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti notranje organizacijske enote,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela notranje organizacijske enote,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva notranja organizacijska enota, pisanje zapisnikov,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela notranje organizacijske enote,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela notranje organizacijske enote,
 • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • priprava podatkov za obračun plač zaposlenih (obračun delovnih ur in drugih dodatkov,),
 • pomoč pri pripravi avtorskih in podjemnih pogodb,
 • priprava podatkov za obračun avtorskih in podjemnih pogodb,
 • obračun ur študentskega dela,
 • priprava podatkov za letne plane in letna poročila,
 • sodelovanje s finančno-računovodsko službo.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanje za delo z računalnikom,
 • komunikativnost in odgovornost.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • zelo dobro poznavanje Microsoft orodij,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom.

Delovne izkušnje: 3 leta.

Rok za prijavo je 27. januar 2023.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!