Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Razpis za prijavo študentov za sodelovanje na študentskih projektih, pridobljenih v okviru javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

1. ANTIOX: Uporaba odpadnih tropin za pripravo funkcionalnih živil, dietnih sadnih namazov z visoko vsebnostjo antioksidantov

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Borisa Kovača.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 2. 2023

Projektni partner iz gospodarstva: Vinakoper d.o.o.

Razpisana mesta za študente:

 • 4 mesta za študente programa Prehransko svetovanje – dietetika (VS)
 • 2 mesti za študente podiplomskega študijskega programa Dietetika (MAG)
 • 2 mesti za študente UP Fakultete za management, program Management (UNI)

Opis projekta

Iz sekundarne surovine, tropin ki nastanejo pri stiskanju grozdja in se običajno zavržejo, bomo pripravili sadni namaz. Izdelek bomo razvili do faze pilotnega testiranja, določili bomo prehransko vrednost in antioksidativni potencial. Postopke bomo stroškovno ovrednotili in preverili tržni potencial.

Cilji/naloge na projektu projekta so:

 • na podlagi literature in aplikacij na drugih področjih določiti BAT,
 • zbrati podatke o razpoložljivih količinah sekundarne surovine na območju zahodne Slovenije in ugotoviti dosedanje načine uporabe,
 • razviti postopek in recepturo za izdelek ter pripraviti testne izdelke,
 • testne izdelke organoleptično oceniti in po potrebi modificirati recepture,
 • testirati stabilnost, prehransko sestavo in antioksidativni potencial ter rok trajanja pilotnih izdelkov,
 • rezultate ekonomsko ovrednotiti z interdisciplinarnim pristopom predvsem upoštevati vidik vključenega podjetja (Vina Koper d.o.o.),
 • na osnovi mikrobiološkega, organoleptičnega, zdravstvenega vidika predvideti nadaljnje testiranje ter preveriti možnost industrijske izdelave.

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo okvirno 40 ur/mesec.

Rok za prijavo: petek, 16. 12. 2022

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na: https://forms.office.com/e/7yHUxAJ2VY

 

2.URBAM – Umeščanje urbanega glampinga v inovativne oblike turističnih produktov istrskega zaledja

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika, izr. prof. dr. Klemna Široka in asist. Irene Kleibencetl

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 30. 6. 2023

Projektni partner iz gospodarstva: Lisjak d.o.o.

Razpisana mesta za študente:

 • 2 mesti za študente programa Aplikativna kineziologija (UNI)
 • 1 mesto za študenta podiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija (MAG)
 • 1 mesto za študenta programa Prehransko svetovanje – dietetika (VS)
 • 2 mesti za študente UP Fakultete za management, podiplomski študijski program Management (MAG)
 • 1 mesto za študenta UP Fakultete za turistične študije – Turistica, program Turizem (UNI),
 • 1 mesto za študenta UP Fakultete za turistične študije – Turistica, program Management turističnih destinacij (VS),
 • 1 mesto za študenta UP Fakultete za turistične študije – Turistica, podiplomski študijski program Turizem (MAG)

Opis projekta

Urbani glamping, kot ideja turističnega produkta, se nanaša na uporabo naravnega, zelenega in odprtega prostora, ki poleg kmetijskih dejavnosti – to je pridelava oljk in sadja, omogoča tudi druge turistične storitve. Osnovna ideja inovativnega turističnega produkta, ki ga naslavlja projekt je v zelenem in naravnem okolju, torej v odprtem prostoru razviti inovativni turistični interdisciplinarni produkt, ki bo zanimiv za zahtevne goste in bo prepletal vsebine kineziologije/športa, dietetike in turizma.

Cilji/naloge na projektu projekta so:

Temeljni namen projekta je razvoj ideje turističnega produkta v slovenski Istri, ki bo okrepil turistično zanimivost destinacije skozi celotno sezono ter prispeval k razvoju novih pristopov doživetij in aktivnega življenjskega sloga v omenjeni regiji.

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo okvirno 30 ur/mesec.

Rok za prijavo: torek, 20. 12. 2022

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na: https://forms.office.com/e/7yHUxAJ2VY

 

3. HRT – Obravnava bolečine v spodnjem delu hrbta, ramenih in vratu pri zaposlenih

Projekt bo potekal pod mentorstvom izr. prof. dr. Melite Peršolja in asist. Denise Manojlović

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023

Projektni partner iz negospodarstva: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Razpisana mesta za študente:

 • 1 mesto za študenta podiplomskega študijskega programa Fizioterapija (MAG)
 • 2 mesti za študente programa Fizioterapija (UNI)
 • 1 mesto za študenta podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega (MAG)
 • 2 mesti za študente programa Zdravstvena nega (VS)

Opis projekta

Vzrok absentizma so največji meri bolezni in stanja mišično-skeletnega sistema, med temi pri medicinskih sestrah najpogosteje opazimo bolečine v spodnjem delu hrbta, ramenih in vratu. Na tem mestu se izkaže potreba po projektih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, vključno s programi promocije zdravja na delovnem mestu, za vse generacije na ravni organizacij. Z ukrepi dodatnih usposabljanj ter poklicnim izpopolnjevanjem študentov in zaposlenih bo vzpostavljena učinkovita vez med sistemom izobraževanja in usposabljanja. Zaposlenim in bodočim zaposlenim bo zagotovljeno znanje, pa tudi kompetence, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest.

Namen projekta je dvig splošnih kompetenc, ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov

Cilji/naloge na projektu projekta so:

 • študenti bodo sodelovali pri pripravi e-gradiva za študente fizioterapije,
 • študenti bodo sodelovali pri pripravi e-gradiva za študente zdravstvene nege in za zaposlene,
 • študenti se bodo učili samomasaže s pomočjo interaktivnih vsebin,
 • študenti se bodo učili izvajati sprostitveno masažo,
 • študenti fizioterapije bodo izvajali oceno stanja in oceno drže,
 • študenti zdravstvene nege bodo izvajali sprostitveno masažo,
 • študenti magistrskega študija bodo izvedli pregled literature,
 • študenti bodo usvojili sodobna temeljna znanja iz obravnavane tematike (bolečina v spodnjem delu hrbta, ramenih in vratu).

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo okvirno 30 ur/mesec.

Rok za prijavo: petek, 13. 1. 2023

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na: https://forms.office.com/e/7yHUxAJ2V