4. Steering Committee Meeting projekta CO.N.S.E.N.SO

V Avstriji je od 22. do 23. 2. 2018 potekal  četrti  Steering Committee Meeting projekta CO.N.S.E.N.SO na katerem so proučili izvedbo posameznih projektnih aktivnosti za vse partnerje, saj je projekt v zaključni faz. Dorekli so kateri dokumenti še potrebujejo zaključni pregled in kako bodo izvedli fazo evalvacije projekta. V projektu je bilo v fazi implementacije narejenih več kot 4000 prvih obiskov starostnikov v petih sodelujočih regijah. V Sloveniji je bilo izvedenih približno 800 prvih obiskov in prav toliko ponovnih obiskov. V vseh štirih državah je bilo izvedeno podiplomsko izobraževanje medicinskih sester. Iz štirih študijskih programov so projektni partnerji oblikovali predlog za enoten podiplomski študijski program za Družinsko medicinko sestro (patronažna medicinska sestra).  V Avstriji je bila izvedena tudi manjša Mednarodna konferenca na kateri so vsi partnerji predstavili nekaj specifik izvedbe implementacije projekta v prakso ter učinke v posamezni državi. Tako v Italiji in Avstriji že prejemajo dodatno financiranje s strani države oziroma lokalnih skupnosti za nadaljevanje projekta. V Franciji so ugotovili, da bi bila tovrstna oskrba starejših nujno potrebna. V Sloveniji je medicinska sestra v domačem okolju zelo dobrodošla. Ugotovitve kažejo, da Slovenija razpolaga s premajhno podporno mrežo, ki bi starejšim nudila potrebne storitve. Implementacija projekta se tesno povezuje z dolgotrajno oskrbo, kjer se lahko najdejo skupne točke za uveljavitev tovrstnega profila medicinskih sester.

Evalvacija projekta je še v teku, zato bo več podatkov na voljo do konca leta 2018.

Koordinatorica projekta CO.N.S.E.N.SO na UP FVZ:
mag. Tamara Štemberger Kolnik, viš. pred.

Dostopnost