21. Slavnostna Akademija Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem vsako leto obeležuje obletnice obstoja v tednu okoli 17. marca, saj je bila 17. marca 2003, vpisana v Sodni register. Tako vsako leto poteka Teden UP, znotraj njega pa vedno Slavnostna akademija, na kateri UP podeli nagrade vsem, ki so s svojim delom ali aktivnostmi prispevali k ugledu, razvoju in uspehu univerze.

Na 21. Slavnostni Akademiji sta letos med prejemniki tudi dva predstavnika UP Fakultete za vede o zdravju.

Doc. dr. Žiga Kozinc je prejel Svečano listino Univerze na Primorskem za pomemben doprinos k razvoju UP na vseh področjih njenega delovanja ter izjemno nadpovprečno znanstvenoraziskovalno prodornost in odličnost.

Priznanje UP za študente UP za leto 2023 je prejela Lana Erjavec za izjemno aktivno udejstvovanje na področju študijskega in obštudijskega udejstvovanja na UP ter prenosu glasu študentov.

 

Več: https://www.upr.si/si/o-univerzi/novice-in-obvestila/21-slavnostna-akademija-up

Dostopnost