2. Razpis za tutorje študente

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 30 mest za tutorje študente za študijsko leto 2021/2022. Rok za prijavo je do 15. 10. 2021. Več informacij o tutorskem sistemu najdete na spletni strani fakultete pod zavihek Info za študente – Tutorstvo.

Novost tega razpisa je, da kandidati, ki bodo izbrani kot tutorji študenti, bodo lahko vpisali izbirni predmet Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga v obsegu 3 ECTS na dodiplomskem študiju in Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga 2 v obsegu 3 ECTS na podiplomskem študiju. K izbirnemu predmetu študent lahko pristopi le enkrat med študijem. Temeljni cilj izbirnega predmeta je razviti kompetence tutorja študenta za upravljanje, vodenje in tutorstvo posameznikov ali skupin s katerimi bo lahko pomagal sebi in drugim v času študija ter kasneje ob profesionalnem delu.

 Študenti bodo po zaključku razpisa prejeli obvestilo, da so imenovani za tutorje. Po prejemu obvestila lahko študent odda vlogo preko VIS-a za spremembo izbirnega predmeta ter izbere zgoraj navedeni predmet v obsegu 3 ECTS.

Vabljeni k prijavi!

Komisija za študentske zadeve UP FVZ