19.6.2015 – Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
vabi na

3. ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»SODOBNI KONCEPTI CEPLJENJ IN PREVENTIVE V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU«

Kdaj: 19. junij 2015

Kje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

S konferenco želi UP Fakulteta za vede o zdravju opisati in pojasniti vlogo zdravstvene nege in dietetike v zagotavljanju javnega zdravja ter vlogo te stroke v javnozdravstvenem sistemu. Rdečo nit konference bodo predstavljali aktualni izzivi na področju primarne preventive, v zaključnem delu strnjeni z okroglo mizo z naslovom “Izzivi cepljenja v sodobni družbi: strokovne in laične dileme“. Poleg vodilne teme, tj. prenosa sodobnih spoznanj s področja cepljenj, bo posebna pozornost namenjena področju vključevanja zdravstvene nege in dietetike kot temeljev preventive na področju osnovnega zdravstvenega varstva. Več na: http://www.fvz.upr.si/sl/napovednik-konferenca