Dan UP FVZ – 18. podelitev diplom Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, 16. 3. 2022

Spoštovani študenti, diplomati in zaposleni,

16. marca 2022 Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem obeležuje Dan UP FVZ. Dan ko ni pedagoškega procesa in je običajno posvečen podelitvi diplom. Tradicionalno je načrtovan v Tednu Univerze na Primorskem in okrog datuma obletnice fakultete. V letu 2022 je ta prav posebno okrogla.

22. marca leta 2002 je na osnovi pozitivnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda bila ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola, ki je leto kasneje bila tudi ustanovna članica Univerze na Primorskem. Da je leta 2011 Visoka šola za zdravstvo Izola prerasla v Fakulteto za vede o zdravju, je bilo vloženega veliko požrtvovalnega dela vseh njenih zaposlenih. Zaposleni ne pozabljamo na svoje začetke in prehojeno pot ter generacije študentov, ki so nedvomno pustili svoj pečat. Nekateri so se odločili svoj poklicni razvoj nadaljevati na fakulteti in so sedaj naši cenjeni sodelavci.

Uspeh vsake fakultete se meri tudi po njenih diplomantih. Do današnjega dne je na fakulteti diplomiralo kar 1995 diplomantov, ki so nam v velik ponos.

V preteklem letu je diplomiralo 217 diplomatov, od tega 174 na dodiplomskem in 43 na podiplomskem študiju. Podelitev diplom bo po nekaj letnem premoru končno potekala v živo, v Portorožu. Zaradi velikega števila diplomantov in še vedno zaskrbljujoče epidemične situacije bo podelitev potekala brez spremljevalcev, a nič manj slovesno.

Spoštovani, iskrene čestitke ob tem visokem jubileju!