12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenikov

Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenikov obeležujemo 12. maja, na dan rojstva Florence Nightingale (1820 – 1910), britanske medicinske sestre, ki je prva ustanovila Šolo za medicinske sestre in babice. Tam izšolane medicinske sestre so kmalu postale zelo cenjen in iskan kader po celem svetu. Tudi Fakulteta za vede o zdravju (predhodno Visoka šola za zdravstvo Izola) je kot odgovor na potrebe okolja in slovenske družbe pred 20. leti pričela prav z izvajanjem visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega.

Letošnji glas medicinskih sester kliče po vlaganju v zdravstveno nego in spoštovanju pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja. Zdravstveni delavci in sodelavci so srčni delavci. Odlikujejo jih lastnosti kot so dostopnost, prijaznost, naklonjenost, podpora, aktivno vključevanje v družbo, zaupljivost in znanje, zato ni naključje, da so za simbol zdravstvene nege izbrali belo srce.

Nikoli kot sedaj ni dvoma o tem, da so poklici v zdravstvu nujno potrebni, brez katerih – ali bolje rečeno ob pomanjkanju katerih – je ogroženo delovanje sodobne družbe. Kot izobraževalna ustanova čutimo težo odgovornosti, da izobrazimo visoko kvalificiran kader, ki je sposoben kritičnega razmišljanja in nadaljnjega razvijanja stroke. Obenem opozarjamo na pereče probleme družbe in si od odločevalcev želimo večjo podporo stroki in znanstveno-raziskovalnemu delu.

Fakulteta za vede o zdravju je ponosna na svojo prehojeno pot, predvsem pa na svoje sodelavce, zato smo izjemno veseli, da je letošnji prejemnik zlatega znaka Zbornice – Zveze dolgoletni sodelavec fakultete in prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege, doc. dr. Igor Karnjuš.

Iskrene čestitke vsem medicinskim sestram in zdravstvenikom!