12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester

12. maja medicinske sestre po vsem svetu praznujemo svoj praznik. Letošnji moto ICN – Mednarodnega sveta medicinskih sester – ki združuje 135 držav po vsem, se glasi:

Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljšanje (prožnosti) zdravstvenega sistema.

Medicinske sestre kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu smo usposobljene in pripravljene na izvedbo učinkovitih izboljšav pri zagotavljanju kakovostne, varne, etične zdravstvene oskrbe z manj stroški v dobro pacientov in za zdravje ljudi nasploh. Podatki o kadrih iz leta 2015, ki jih zbira delovna skupina pri Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego, izkazujejo, da je bilo v bolnišnicah na bolnišničnih oddelkih zaposlenih nekaj manj kot 6.000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, kar predstavlja 78 % potrebnega kadra. Podatki torej kažejo, da samo v bolnišnicah primanjkuje 1.923 (22 %) zaposlenih v zdravstveni negi. Zdravstvena nega je naložba za prihodnost, zato v dobro pacientov, svojcev in družbe pričakujemo pozitiven trend zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester.

Na slovesni akademiji Zbornice za zdravstveno in babiško nego bo deset medicinskih sester prejelo Zlate znake: Marija Maruša Brvar, Andreja Krajnc, dr. Mateja Lorber, Ema Mesarič, Barbara Možgan, Mira Peroša, Damjana Polanc, mag. Jožica Ramšak Pajk in Vladimira Tomšič, priznanje Angele Boškin za življenjsko delo pa bo letos prejela Maruša Šolar.

Iskreno čestitamo vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, babicam, ki so praznovale v preteklem tednu, s ponosom pa tudi našim srčno iskrivim študentkam in študentom zdravstvene nege!

Kolektiv Katedre za zdravstveno nego UP FVZ

Na 12. maj je se je rodila britanska medicinska sestra Florence Nightingale (1820 – 1910), ki je prva ustanovila Šolo za medicinske sestre in babice. Tam izšolane medicinske sestre so kmalu postale zelo cenjen in iskan kader po celem svetu.