Študentska konferenca

v sodelovanju z

Alma Mater Europaea ● Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ● Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu ● Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ● Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ● Visoka zdravstvena šola v Celju ● Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

 

12. ŠTUDENTSKA KONFERENCA
s področja zdravstvenih ved

»RAZISKOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA ZDRAVJE«28. avgust 2020, Izola

 

9:30 – 11:00 DOPOLDANSKI DEL

11:15 – 13:15 POPOLDANSKI DEL

 

pokrovitelj konference

Dostopnost