ZDRAVO NA ZABAVO 29. MAJ 2015

Spoštovani!

UP FVZ vsako leto sodeluje s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pri svetovnem dnevu brez tobaka. Nekateri študenti UP FVZ so tudi njihovi prostovoljci. Posredujemo vam novico ki smo jo od njih prejeli.

V sklopu ESS projekta  Mreže NVO varujejo naše zdravje, katere koordinator je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, v sodelovanju z nekaterimi največjimi Slovenskimi nevladnimi organizacijami prirejamo dogodek v sklopu akcije “Zdravo na Zabavo”, ki se bo odvil v petek, dne 29. maja v popoldanskih urah na lokaciji Maribor- Ruše- Areh. 

Gre za osrednji dogodek pilotnega projekta “Zdravo na zabavo”, katerega namen je osveščanje širše javnosti o zdravju v povezavi  s skrbjo za ohranjanje narave in okolja, preko promocije zdravega življenjskega sloga in principov zdrave oz. “Aktivne mobilnosti”. Osredotočamo se na problem prevelike uporabe avtomobilov namesto drugih, zdravju koristnejših in okolju prijaznejših oblik mobilnosti, ob tem pa informiramo in opozarjamo tudi na zdravju škodljive vplive iz okolja oz. prometa. Nagrajujemo fizično aktivne in okoljsko osveščene udeležence prireditev!

Več o projektu in okvirni program dogodka najdete v TUKAJ.

Sodelujoče NVO organizacije: Planinska Zveza Slovenije in PD Maribor Matica /PD Ruše, Kolesarska Mreža Slovenije in Mariborska Kolesarska Mreža, Zveza Prijateljev Mladine Slovenije in ZPM Maribor, Zavod za Gozdove Slovenije in PGD Maribor ter mreže NVO za zdravje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”