ZAPOSLUJEMO – PREVERITE PROSTA DELOVNA MESTA

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje VEČ prostih delovnih mest:

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!