Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2015/2016

Na podlagi 19. in 57. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju (čistopis z dne 26. 3. 2014) ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem, dekanja Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, prof. dr. Darja Barlič Maganja

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2015/2016 se izvedejo 18. novembra 2015. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2015/2016 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

 Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študsijkem letu 2015/2016

 Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2015/2016

Rok za oddajo kandidatur: 3. 11. 2015 – 10. 11. 2015 ob 15. uri.

Objavlja se seznam kandidatov za volitve v ŠS UP FVZ za študsijko leto 2015/2016:

  Seznam kandidatov za volitve v ŠS UP FVZ

Volilna komisija za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ za študsijko leto 2015/2016 objavlja rezultate volitev:

Poročilo o izvedbi volitev in volilni rezultati

Dostopnost