UP FVZ na Študisjki tržnici v Novem mestu

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju je sodelovala na dogodku, kjer je s predstavitvijo študijskih programov privabila veliko število dijakov zadnjih letnikov.

Na včerajšnji Štuidijski tržnici v Novem mestu je tako poželai veliko zanimanja za oba dodiplomska študisjka programa 1. stopnje: