UP FVZ na 2. Istrskem maratonu

V nedeljo 12.04.2015 je potekal Banka Koper 2. Istrski maraton, kjer je sodelovala tudi UP Fakulteta za vede o zdravju. Študentje prvih letnikov zdravstvene nege so sodelovali kot prostovoljci v različnih nalogah. Predstavniki višjih letnikov pa so bili del ekipe Petrinih angelčkov (vodja Petra Zupet), kjer so študentje v paru s študenti aplikativne kineziologije bili podporna enota uigrani reševalni ekipi na predelih, kjer je bila proga naporna, še posebej pri vzponih in na zadnjih kilometrih. S strani učiteljev UP FVZ sta sodelovala doc. dr. David Ravnik in Igor Karnjuš. UP FVZ je ponosna tudi na sovjo aktivno udeleženko, sodelavko iz referata za študentske zadeve, go. Ireno Breznik.

Čestitke in zahvala vsem!