UP FVZ IZDALA večavtorsko znanstveno monografijo Razumeti debelost

Na UP Fakulteti za vede o zdravju poteka mednarodna delavnica na temo Debelost, ki je v okviru projekta, UP in SVET namenjena študentom, strokovni in laični javnosti. Ob dogodku je UP FVZ izdala večavtorsko znanstveno monografijo Razumeti debelost, ki ponuja celovit, itredisciplinaren vpogled v problem prekomerne telesne teže in debelosti.

Vabimo k ogledu in poslušanju prispevkov o dogodku:

Primorska kronika (8. 4. 2015 od 9’05” dalje) http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dnevnik/last.tv.primorska_kronika

Radio Koper svetuje (9. 4. 2015) http://4d.rtvslo.si/arhiv/radio-koper-svetuje/174329552

Več o monografiji na http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-25-1.pdf

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.