Cenik
Vpisnine za posamezne študijske programe
 LETNIK (1., 2. in 3. stopnja)  Vpisnina
 1. letnik  37,11 EUR
 2. letnik  36,19 EUR
 3. letnik  36,19 EUR
 Absolvent  21,19 EUR
Šolnine za posamezne študijske programe
Študijski program Znesek v EUR/na letnik
 Aplikativna kineziologija, 1. stopnja 2.800,00
 Fizioterapija, 1. stopnja 3.750,00
 Prehransko svetovanje – Dietetika, 1. stopnja 2.400,00
 Zdravstvena nega, 1. stopnja 3.500,00
 Aplikativna kineziologija, 2. stopnja 3.400,00
 Dietetika, 2. stopnja 4.000,00
 Zdravstvena nega, 2. stopnja 3.500,00

 Management trajnostnega razvoja, 2. stopnja

 (UP FM, UP FHŠ, UP FVZ)

4.400,00
 Aplikativna kineziologija, 3. stopnja 3.400,00