Management trajnostnega razvoja

Študijski program 2. stopnje

Študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja smo v letu 2014 prenovili ter ga preimenovali v Management trajnostnega razvoja. Spremenili smo strukturo programa in ga vsebinsko posodobili.

Študijski program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije.

Pridobljeni strokovni naslov

magister / magistrica managementa trajnostnega razvoja (mag. manag. traj. razvoja)

Osnovni podatki o programu