Po odobritvi Vloge za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na magistrski študijski program Aplikativna kineziologija kandidat pridobi dostop do Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) in e-učilnice.

Osnove kondicijske priprave

Predmet: Osnove kondicijske vadbe (3 ECTS), nosilec; doc. dr. Jernej Rošker

Navodila za pripravo na izpit ter študijsko literaturo kandidat dobi pri nosilcu predmeta.

Izpiti so razpisani v vis-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si

Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

 

Fiziologija

Predmet: Fiziologija (6 ECTS), nosilka: izr.prof.dr. Mihaela Jurdana

Študenti, ki opravljajo diferencialni izpit iz fiziologije morajo opraviti naslednje obveznosti:

  1. pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen seminar. Za temo seminarja in termin se obrnite na doc. dr. Ano Petelin na e-naslov: ana.petelin@upr.si

Študijsko gradivo za predmet fiziologija je skripta Fiziologija. Za prevzem študijskega gradiva se obrnite na nosilko predmeta.

  1. po uspešnem zagovoru seminarja lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si
  2. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

 

Anatomija

Predmet: Anatomija (6 ECTS), nosilec; prof. dr. Dean Ravnik

Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si

Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

Študijska literatura:

OSNOVNA LITERATURA:

Ravnik,D., Kocjan, A. Funkcionalna anatomija za študente aplikativne kineziologije. Založba Univerze na Primorskem, 2018

  1. Cör. Anatomija. Učno gradiva za študente UP VŠZI, 2006; p.p. 109
  2. Štiblar Martinčič, A. C R.L. Drake, W. Vogel, A.W.M. Mitchel. Gray’s anatomy for students. Elsiver Churchil Livingstone 2005, pp. 1043

DOPOLNILNA LITERATURA:

G.A. Thibodeau, K.T. Patton Anatomy and physiology. Mosby, 2003A

Cör, E. Cvetko, T. Marš. Anatomija, histologija in fiziologija. Medicinska fakulteta 2007; pp 192.

  1. Arnau & Parramon Ed Team. Vodnik po človekovem telesu (Anatomski atlas, Človeško telo, Nega telesa), TZS, 1997

ATLASI:

Netter FH: Atlas anatomije človeka. Prva slovenska izdaja. Data status 2005

Mc Minn: Barvni atlas anatomije človeka. Prva slovenska izdaja, EWO 1995

ali katerikoli podoben atlas

Dostopnost