prof. dr. Darja Barlič Maganja je novoizvoljena dekanja UP FVZ

Spoštovani!

Senat UP Fakultete za vede o zdravju je na svoji 22. redni seji, dne 30. 1. 2014, soglasno izvolil prof. dr. Darjo Barlič Maganja za dekanjo UP FVZ.

Poročilo volilne komisije je v priloženem dokumentu

Dostopnost