Prejeta odločba Nakvisa glede postopka akreditacije Dislocirane enote Nova Gorica na UP FVZ

Na UP Fakulteti za vede o zdravju je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu izvedla postopek za izdajo soglasja k spremembi lokacije izvajanja visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvene nege in spremembi lokacije dislocirane enote v Novi Gorici.

Postopek je potekal v torek, 02. septembra 2014, na UP FVZ Dislocirani enoti v Novi Gorici, Delpinova 18b (Stavba Eda centra). Evalvacija NAKVIS-a je bila uspešna. Prejeli smo odločbo z naslednjo vsebino:

Skupina strokovnjakov se je v odločbi zahvalila predstavnikom UP FVZ ter dislocirane enote, ki so sodelovali pri pogovorih za prijetno vzdušje in zagotavljanje zelo dobrih pogojev dela ob obisku evalvatorjev.