Predstavitev knjižnice

Knjižnica je pričela delovati v študijskem letu 2005/2006 z namenom podpore študijskemu in raziskovalnemu procesu. Od leta 2013 je Knjižnica FVZ organizacijska enota Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem (UP UK).

S svojim delovanjem podpira študijski in raziskovalni proces, tako da izvaja knjižnično dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje, ostale zaposlene na UP FVZ ter druge uporabnike.

Gradivo si lahko s študentsko oz. člansko izkaznico izposojate v vseh organizacijskih enotah Univerzitne knjižnice, torej v vseh knjižnicah fakultet Univerze na Primorskem.

Zbirka knjižnice UP FVZ na dan 15. 09. 2016 šteje 7582 enot, celotna zbirka Univerzitetne knjižnice UP šteje 89982 enot knjižničnega gradiva iz različnih strokovnih področij. Knjižnica uporabnikom nudi širok izbor slovenskih in tujih znanstvenih ter strokovnih revij. Knjižnično gradivo lahko iščete v spletnem lokalnem katalogu (COBISS).

Iz računalnikov na fakulteti in od doma preko oddaljenega dostopa je možen dostop do elektronskih zbirk podatkov, kot so: Cinahl with Full Text, Wiley Online Library, The Cochrane Library (nudi klinične študije), SpringerLink, ProQuest, Ebrary in drugih.

V tihi čitalnici so na voljo uporabnikom tri računalniška mesta za študij ter v preddverju knjižice še sedem računalnikov za delo uporabnikov.